اصول عیب یابی و مونتاژ کامپیوترهای شخصی

اصول عیب یابی و مونتاژ کامپیوترهای شخصی

معرفی دوره:

با گسترش روز افزون کاربرد کامپیوتر در زندگی اجتماعی و فردی به خصوص در مکانهای کاری و اداری نیاز به تربیت افرادی ماهر در زمینه عیب یابی ومونتاژ کامپیوترهای شخصی بیش از پیش احساس می شود.

هدف دوره:

 • آشنایی با قطعات مختلف کامپیوترهای شخصی.

سرفصل:

 • معرفی اجزای اولیه کامپیوتر
 • انواع CPU
 • گذرگاههای CPU
 • ( Full Cache , Celeron ) Cache
 • Socket ها
 • سرعت و فرکانس
 • انواع Pentium
 • انواع AMD
 • حافظه اصلی
 • برد اصلی و شکل Motherboard
 • انواع Chipset
 • وقفه ها
 • حافظه جانبی

مدت دوره:

مدت دوره

(ساعت)

نظری

عملی

جمع

۱۵:۰۰

۱۵:۰۰

۳۰:۰۰